Loading...

Obniżone składki członkowskie

Decyzją Zarządu TK Nowa Wieś w okresie od 1.03-31.06.2020 obniżono wysokość składki członkowskiej o połowę.

Konto TK Nowa Wieś:

Bank Pekao SA numer rachunku: 37 1240 6380 1111 0010 9696 9514