Loading...

Walne zgromadzenie TK Nowa Wieś

22.06.2021 odbędzie się Walne zgromadzenie w celu zatwierdzenia sprawozdania za 2020 rok.

Na godz. 19.00 wyznaczono pierwszy termin, w przypadku braku kworum 19:10 drugi termin.

Zapraszamy!